تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

تائید کارشناس

ثبت نام مقدماتی دانشجویان

یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶

چهارشنبه ۹۶/۱۰/۰۶

 

ثبت نام مرحله اول

شنبه ۹۶/۱۰/۳۰

دوشنبه ۹۶/۱۱/۰۲

چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱

ثبت نام مرحله دوم

سه شنبه ۹۶/۱۱/۰۳

 جمعه  ۹۶/۱۱/۰۶

چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱

شروع کلاس ها

شنبه ۹۶/۱۱/۱۴

 

حذف و اضافه

دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳

سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴

چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵

امتحانات میان ترم

چهارشنبه  ۹۷/۰۱/۲۲

دو شنبه ۹۷/۰۲/۰۳

 

حذف نهایی

یکشنبه ۹۷/۰۲/۳۰

دو شنبه ۹۷/۰۲/۳۱

سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱

ارزشیابی اساتید

چهار شنبه ۹۷/۰۳/۰۲

یک شنبه ۹۷/۰۳/۱۳

 

پایان کلاس ها

یک شنبه ۹۷/۰۳/۱۳

 

امتحانات پایان ترم

چهار شنبه ۹۷/۰۳/۱۶

پنج شنبه  ۹۷/۰۳/۳۱

 

مهلت ورود نمرات کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

شنبه ۹۷/۰۴/۲۳

 

مهلت ورود نمرات کارشناسی ارشد ناپیوسته

پنج شنبه ۹۷/۰۶/۱۵

 

 

نکته:

الف)  مهلت پرداخت شهریه تا ۹۷/۰۳/۱۰ می باشد.

 

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone