جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضاشامی

به نام خدا
دانشگاه شیراز
دانشکده آموزش های الکترونیکی
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت
عنوان :
مدل سازی عملیات توپک رانی در خطوط انتقال نفت و گاز
با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
در نرم افزار متلب
به کوشش:
حمیدرضاشامی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر فریدون اسماعیل زاده
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر داریوش مولا
جناب آقای دکتر سید علی اکبر صفوی
زمان: ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ – ساعت: ۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰
مکان: دانشکده آموزش های الکترونیکی
به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone