اطلاعیه کنفرانس

مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابرات ایران برگزار می کند:

چهارمین کنفرانس علمی کاربردی فناوری های مخابراتی وارتباطی با رویکرد”کار آفرینی،تجاری سازی طرح های پژوهشی وایده های دانش بنیان “در تاریخ ۱۳ اسفند ماه جار برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone