جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حسن محمودیان

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حسن محمودیان

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت

 

عنوان:

تشخیص خواب‌آلودگی راننده به کمک پردازش تصویر

 

توسط:

حسن محمودیان

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مهران یزدی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر پیمان ستوده

 

 زمان: ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ – ساعت: ۱۰:۳۰ الی ۱۲

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone