تصحیح یا ثبت پست الکترونیکی در سیستم اتوماسیون آموزشی

دانشجویان گرامی

با توجه به بهسازی بخش فراموشی رمز عبور در سیستم اتوماسیون آموزشی لطفا آدرس پست الکترونیکی معتبر خود را در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه (sess) ثبت یا تصحیح فرمایید.بدیهی است از این پس مکاتبات مربوط به تغییر رمز از طریق پست الکترونیکی انجام شده و پیگیری موارد مذکور از طریق تماس تلفنی مقدور نمی باشد.

rahnama1

نحوه بازیابی رمز فراموش شده در سیستم اتوماسیون آموزشی (sess)

taghir ramaz

 

در صورت عدم ثبت پست الکترونیکی خود در سیستم اتوماسیون آموزشی (sess) و فراموشی رمز عبور ؛ اسکن کارت دانشجویی و پست الکترونیکی معتبر خود را به پست الکترونیکی edu-vus@vus.ir  جهت ثبت در سیستم اتوماسیون ارسال نمایید.

 

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone