انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اسفند ماه ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه اسفند ماه  ۹۴(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که دراسفند ماه ۹۴ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول اسفند ماه ۹۴

تاریخ

روز

۱/۱۲/۹۴

شنبه

۲/۱۲/۹۴

یکشنبه

۳/۱۲/۹۴

دو شنبه

۴/۱۲/۹۴

سه شنبه

۵/۱۲/۹۴

چهار شنبه

۸/۱۲/۹۴

شنبه

۹/۱۲/۹۴

یکشنبه

۱۰/۱۲/۹۴

دو شنبه

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone