اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر استان فارس

باسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند بنیاد ملی نخبگان تسهیلات ویژه ای را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فنّاوری و فرهنگی شامل موارد متعددی از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار های آموزش یاری، پژوهش یاری، فن یاری، توان مندی آموزشی، ارتباطات علمی، توان مندی کارآفرینی و فرصت مطالعاتی و … به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند. شرایط بهره مندی و مهمترین نکات این جوایز را در فایل ذیل مطالعه فرمایید.

برای مشاهده فایل کلیک فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی FARS.BMN.IR مراجعه فرمایید.

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone