انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

 

انتخاب زمان دفاع از پایان نامه شهریور ماه  ۹۵(ویژه دانشجویان پژوهش محور)

با سلام و احترام

 به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات ، حقوق و کنترل و ابزار دقیق که از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه بر خوردارند می رساند که درشهریور ماه ۹۵ در ساعت های ۱۰:۳۰-۹ ، ۱۲-۱۰:۳۰ صبح مطابق جدول  زیر جلسات دفاع از پایان نامه برگزار می گردد.

جدول شهریور ماه ۹۵

تاریخ

روز

۱۶/۶/۹۵

سه شنبه

۱۷/۶/۹۵

چهارشنبه

۲۰/۶/۹۵

شنبه

۲۱/۶/۹۵

یکشنبه

۲۳/۶/۹۵

سه شنبه

۲۴/۶/۹۵

چهار شنبه

۲۷/۶/۹۵

شنبه

۲۸/۶/۹۵

یکشنبه

۲۹/۶/۹۵

دوشنبه

۳۱/۶/۹۵

چهار شنبه

 

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone