قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

باسمه تعالی

🎓به اطلاع می رساند که زمان ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۵ دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز از تاریخ چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۱۷ تا یکشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۱ می باشد.

📚 شایان ذکر است که اطلاعیه تکمیلی متعاقباً از طریق سایت دانشگاه شیراز به آدرس http://www.shirazu.ac.ir همچنین سایت دانشکده به آدرس http://vus.ir اعلام می گردد.

تذکر: لطفا جهت اطلاع از میزان هزینه شهریه تحصیلی در صفحه اصلی سایت دانشکده به قسمت امور دانشجویی، بخش حسابداری دانشجویی و شهریه مراجعه فرمایید.

در ضمن شروع کلاس ها از روز شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۷می باشد.

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone