جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهناز مراقب-مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بهناز مراقب

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

 

عنوان :

 ارائه یک سیستم توصیه کننده فازی بر اساس ترکیب ترجیحات ذهنی و اطلاعات عینی
 

توسط :

بهناز مراقب

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر سید مصطفی فخراحمد

جناب آقای دکتر محمدهادی صدرالدینی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید رئوف خیامی

 

زمان: ۹۵/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone