تغییر در کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی

تغییر در کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی هشتم تجارت الکترونیکی(کارشناسی)؛خانم مهندس اکرمی از تاریخ ۲۲/۰۹/۹۵ به تاریخ ۲۵/۰۹/۹۵ ساعت ۱۲ – ۱۰ تغییر نمود

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone