کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی

کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ،آقای مهندس یزدیان دهکردی در تاریخ ۰۶/۱۰/۹۵ ساعت ۲۰ – ۱۸ برگزار میگردد

 

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone