یک جلسه کلاس جبرانی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱(مخابرات و کامپیوتر)-گروه ۱– آقای دکتر فرجود

یک جلسه کلاس جبرانی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس   ریاضی ۱(مخابرات و کامپیوتر)-گروه ۱ آقای دکتر فرجود

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجود)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس   ریاضی ۱ (مخابرات و کامپیوتر)-گروه ۱ در تاریخ ۸/۱۰/۹۵ و ۹/۱۰/۹۵ ساعت ۸ تا ۱۰ برگزار خواهد شد .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone