زمان برگزاری کلاس جبرانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام  سر کارخانم دکترپایان،   کلاس جبرانی دوم  درس تاریخ تحلیلی صدراسلام  در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone