تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس کنترل نوین -گروه ۱- سرکار خانم مهندس صادقی

تغییر تاریخ کلاس مجازی سوم درس کنترل نوین   -گروه ۱- سرکار خانم مهندس صادقی

          بنا بنظر استاد محترم درس (سرکار خانم مهندس صادقی)، کلاس مجازی سوم درس کنترل نوین   گروه ۱-  از تاریخ ۲/۳/۹۶ به تاریخ ۹/۳/۹۶ ساعت ۱۶ تا ۱۸ به تغییر یافت.

 

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone