تغییر تاریخ کلاس مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، تاریخ کلاس مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱–از چهار شنبه به سه شنبه ها ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت.(شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس روی سایت دانشکده آموزشهای الکترونیکی قابل مشاهده می باشد.)
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone