تغییر تاریخ کلاس درس مقدمه علم حقوق –گروه ۲-آقای دکتر ایزدی

تغییر تاریخ کلاس درس مقدمه علم حقوق –گروه ۲-آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، کلاس درس مقدمه علم حقوق –گروه ۲-از تاریخ ۴/۸/۹۶ به تاریخ ۲۰/۷/۹۶ ساعت ۸ تا ۹:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone