یک جلسه کلاس جبرانی اول دروس مدیریت زنجیره عرضه و اقتصاد مهندسی-گروه ۱ – خانم دکتر زرین پور

یک جلسه کلاس جبرانی اول دروس مدیریت زنجیره عرضه و اقتصاد مهندسی-گروه ۱ – خانم دکتر زرین پور
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر زرین پور)، یک جلسه کلاس جبرانی اول دروس مدیریت زنجیره عرضه و اقتصاد مهندسی -گروه ۱ – تاریخ ۲۷/۷/۹۶ جهت درس اقتصاد مهندسی ساعت ۱۶ تا ۱۸ و جهت درس مدیریت زنجیره عرضه ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone