دروسی که در نیمسال اول ۹۶ امتحان میانترم ندارد

قابل توجه دانشجویان

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دروس اعلام شده زیر امتحان میانترم ندارد

نام درس

نام استاد

حقوق معاهدات بین المللی

دکتر مردانی

مسئولیت بین المللی

دکتر زمانی

حقوق دریاها مقطع ارشد

دکتر طلایی

متون حقوقی به زبان خارجی

دکتر طلایی

حقوق بین الملل بشر

دکتر طلایی

پزشکی قانونی

دکتر رئیسی

تاریخ تحولات حقوق کیفری

دکتر صادقی

بانکهای اطلاعاتی نوین

دکتر صدرالدینی

مبانی تئوری تربیت بدنی ۱

دکتر کوشکی

مبانی تئوری تربیت بدنی ۲

دکتر کوشکی

حقوق اساسی ۱

دکتر عباسی

آیین دادرسی کیفری ۲

دکتر یوسفی

ایین دادرسی کیفری (ارشد)

دکتر یوسفی

اصول سیستمهای کنترل گسترده DCS

دکتر صفوی

حقوق کار

دکتر استوار سنگری

حقوق بین الملل خصوصی ۱

دکتر زرنشان

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email