زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس فرهنگ عامه خانم دکتر معاون

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر معاون جبرانی جلسه اول درس فرهنگ عامه در تاریخ ۳/۱۰/۹۶ ساعت ۸-۱۰  برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone