تغییر تاریخ کلاس مجازی هشتم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر رستگار

تغییر تاریخ کلاس مجازی هشتم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر رستگار
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رستگار)، تاریخ کلاس مجازی هفتم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– از تاریخ ۱۳/۹/۹۶ به تاریخ ۱۴/۹/۹۶ ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت .
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone