یک جلسه جبرانی درس مبانی مردم شناسی- گروه ۱- خانم هاشمی

یک جلسه جبرانی درس مبانی مردم شناسی- گروه ۱- خانم هاشمی
بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم هاشمی)، یک جلسه جبرانی درس مبانی مردم شناسی در تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone