دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی

دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر همتی)، دو جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی در تاریخ ۹/۲۷/ ۹۶ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ و تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone