جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی- گروه ۱- آقای دکتر طلایی

جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی- گروه ۱- آقای دکتر طلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طلایی)، جبرانی کلاس مجازی دروس حقوق دریاها و متون حقوقی به زبان خارجی – گروه ۱- در تاریخ ۲/۱۰/۹۶ به ترتیب ساعت ۸ تا ۹:۳۰ و ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone