سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مسئولیت بین المللی -گروه ۱- آقای دکتر زمانی

سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مسئولیت بین المللی -گروه ۱- آقای دکتر زمانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زمانی)، سه جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مسئولیت بین المللی -گروه ۱- در تاریخ ۲۸/۹/۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ و تاریخ ۵/۱۰/۹۶ ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone