تغییر ساعت کلاس مجازی درس الکترونیک دیجیتال- گروه ۱- خانم مهندس بیگلری

تغییر ساعت کلاس مجازی درس الکترونیک دیجیتال- گروه ۱- خانم مهندس بیگلری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس بیگلری)، ساعت کلاس مجازی درس الکترونیک دیجیتال – گروه ۱- از تاریخ ۱۶/۱۱/۹۶ به تاریخ ۲/۱۲/۹۶ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone