لغو جلسه اول برخی از کلاسهای بخش برق

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه اول کلاسهای ذکر شده برگزار نمی گردد:

ماشین های مخصوص

اقای دکتر محمدی

بررسی سیستمهای قدرت ۲

اقای دکتر کیهان اصل

طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه

اقای دکتر محمدی

طراحی پست های فشارقوی و پروژه

اقای دکتر اقتدار پور

آنتن

اقای مهندس حدائق

فیلترها و سنتز مدار

اقای دکتر مهاجری

میکروپروسسور

اقای دکتر یثربی

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email