تغییر برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳- گروه ۱- خانم مهندس مهرابی

تغییر برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳- گروه ۱- خانم مهندس مهرابی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مهرابی)، برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳-از سه شنبه ها به چهارشنبه ها تغییر یافت.(شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس در سایت دانشکده قابل مشاهده می باشد.)
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email