کنسل شدن برنامه کلاسی درس مدیریت دانش گروه ۲ – آقای دکتر ساکتی

کنسل شدن برنامه کلاسی درس مدیریت دانش گروه ۲ – آقای دکتر ساکتی
به اطلاع می رساند با توجه به  حد نصاب  نرسیدن گروه ۲ درس مدیریت دانش – (آقای دکتر ساکتی)- برنامه کلاسی این گروه درسی تا اطلاع ثانوی کنسل اعلام می گردد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone