کنسل شدن دروس زبان ماشین (آقای مهندس پیتام) و الکترونیک دیجیتال (خانم مهندس بیگلری)

کنسل شدن دروس زبان ماشین (آقای مهندس پیتام) و الکترونیک دیجیتال (خانم مهندس بیگلری)
بنا به نظر دانشکده ، دروس زبان ماشین (آقای مهندس پیتام) و الکترونیک دیجیتال (خانم مهندس بیگلری) در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۶ کنسل اعلام می گردد
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone