زمان برگزاری جبرانی جلسه دوم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ خانم دکتر اسدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر اسدی، جبرانی جلسه دوم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۶  ساعت ۱۴-۱۵:۳۰برگزار می گردد.

تذکر: جلسات سوم تا دهم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ در ساعت ۱۰-۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email