زمان برگزاری جبرانی جلسه دوم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ خانم دکتر اسدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر اسدی، جبرانی جلسه دوم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۶  ساعت ۱۴-۱۵:۳۰برگزار می گردد.

تذکر: جلسات سوم تا دهم درس تاریخ فرهنگ ایران ۲ در ساعت ۱۰-۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone