زمان برگزاری جبرانی اول درس مدار منطقی خانم مهندس کریمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی جبرانی اول درس مدار منطقی در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone