زمان برگزاری جبرانی دوم درس حقوق اداری ۲ اقای دکتر والی زاده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر والی زاده جبرانی جلسه دوم درس حقوق اداری ۲ در تاریخ ۳/۱۲/۹۶  ساعت ۱۰-۱۱:۳۰برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone