زمان برگزاری جلسه سوم درس حقوق مدنی ۱ و جلسه دوم حقوق تجارت ۱ اقای دکتر امیر حسینی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امیرحسینی جلسه سوم درس حقوق مدنی ۱در تاریخ ۳/۱۲/۹۶ ساعت ۱۷:۳۰-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امیرحسینی جلسه دوم درس حقوق تجارت ۱در تاریخ ۳/۱۲/۹۶ ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email