کنسل شدن کلاس مجازی ششم درس فرهنگ عامه-گروه ۱- خانم دکتر معاون

کنسل شدن کلاس مجازی ششم درس فرهنگ عامه-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، کلاس مجازی اول درس فرهنگ عامه-گروه ۱در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ کنسل اعلام می گردد.شایان ذکر است جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone