تغییر جلسه مجازی ششم دروس حقوق مدنی ۳و آیین دادرسی مدنی ۲-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی

تغییر جلسه مجازی ششم دروس حقوق مدنی ۳و آیین دادرسی مدنی ۲-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رودیجانی) جلسه مجازی ششم دروس حقوق مدنی ۳و آیین دادرسی مدنی ۲-گروه ۱ – از تاریخ ۱۹/۱/۹۷ به تاریخ ۲۴/۱۲/۹۶ جهت درس حقوق مدنی ۳ ساعت ۱۸ تا ۲۰ جهت درس آیین دادرسی مدنی ۲ ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email