زمان برگزاری جبرانی درس اقتصاد خرد و کلان اقای دکتر صدرایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صدرایی  جبرانی اول درس اقتصاد کلان  در تاریخ ۸/۳/۹۷  ساعت  ۱۶-۱۹ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صدرایی  جبرانی اول درس اقتصاد خرد در تاریخ ۱۰/۳/۹۷  ساعت  ۸-۱۱ برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone