رفع مشکل سیستم انتخاب استاد راهنما جهت ورودی بهمن ۹۵ و نیاز به انتخاب مجدد استاد راهنمای درس سمینار ویژه توسط این دانشجویان

,ورودی بهمن ۹۵ جدید

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone