تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، کلاس مجازی دهم درس ریاضی ۲ -از تاریخ ۲/۲۹/ ۹۷ به تاریخ ۸/۲/۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ تغییر یافت .

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone