تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۲-از تاریخ ۲۶/۲/۹۷ به تاریخ ۲۵/۲/۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone