حذف درس جبر خطی

حذف درس جبر خطی
بنا بنظر معاون محترم آموزشی، درس جبر خطی به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف شد.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email