دکتر علی حمزه

معاون انفورماتیک و محتوای دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
مرتبه علمی: دانشیار
بخش: مهندسی علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات
دانشکده: مهندسی برق وکامپیوتر

کارنامه آموزشی و پژوهشی

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone