مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری جبرانی دوم درس مکانیک سیالات اقای دکتر غنایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر غنایی، جبرانی دوم درس مکانیک سیالات انتقال حرارت و ترمودینامیک در تاریخ ۲۶/۹/۹۶   ساعت ۱۸-۲۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه نهم درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی خانم دکتر مظفری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد خانم دکتر مظفری، جلسه نهم درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی در تاریخ ۲۹/۹/۹۶   ساعت ۱۰-۱۲برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه دوم و سوم درس طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه اقای دکتر اله بخشی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر اله بخشی جلسه دوم و سوم درس طراحی انتقال انرژی و پروژه  در تاریخ ۲۲/۹/۹۶   و ۲۹/۹/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲برگزار می … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت اقای دکتر ظرافت

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر ظرافت، جبرانی اول درس مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت در تاریخ ۲۷/۹/۹۶  ساعت ۹-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر ساعت برگزاری جلسات هفتم تا دهم درس اصول برنامه سازی اقای مهندس کریمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای مهندس کریمی  جلسات  هفتم تا دهم  درس اصول برنامه سازی در ساعت ۸-۱۰  روزهای اعلام شده برگزار می گردد.

۷/۹/۹۶ ساعت … ادامه...