مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس اصول طراحی کامپایلر آقای مهندس قهرمانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم  اقای مهندس قهرمانی ، کلاس مازاد اول  درس اصول طراحی کامپایلر در تاریخ۱۱/۳/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس اصول حسابداری ۲ آقای دکتر پژوهی

 

 قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس اصول حسابداری ۲ اقای دکتر پژوهی ، کلاس مازاد اول  درس ،در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس کنترل دیجیتال و آز آقای مهندس ابول پور

 

قابل توجه دانشجویان محترم

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس کنترل دیجیتال و آز آقای مهندس ابول پور ، کلاس جبرانی دوم درس  در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی آقای دکتر یزدیان

قابل توجه دانشجویان  محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم   جناب اقای دکتر یزدیان ، کلاس مازاد اول  درس  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی در تاریخ۴/۳/۹۶ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضاپور

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضا پور، کلاس جبرانی اول درس ،    در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد، کلاس جبرانی دوم درس  ،    در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس کنترل فرایند پیشرفته در صنایع نفت آقای دکتر مهران بد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس کنترل فرآیند پیشرفته در صنایع نفت آقای دکتر مهران بد، کلاس جبرانی اول درس، در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس امنیت شبکه خانم دکتر پهلوان زاده

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس امنیت شبکه  خانم  دکتر پهلوان زاده، کلاس جبرانی دوم درس ،  در تاریخ۱۰/۳/۹۶ ساعت ۱۸:۱۵-۲۰:۱۵ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول و دوم درس الکترونیک ۱ اقای دکتر امامی

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس الکترونیک ۱ جناب اقای دکتر امامی ، کلاس مازاد اول  درس ،در تاریخ۶/۳/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس طراحی و پیاده سازی ربانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی

 قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی ، کلاس جبرانی اول … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس شبکه های اطلاعاتی اقای دکتر موسوی

 قابل توجه دانشجویان محترم :

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس شبکه های اطلاعاتی اقای دکتر موسوی، کلاس مازاد اول درس شبکه های اطلاعاتی در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس درس الکترونیک ۳ اقای دکتر محمدی پویان جبرانی اول

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استادمحترم درس الکترونیک ۳ اقای دکتر محمدی پویان  کلاس جبرانی اول  درس الکترونیک ۳  در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس درس جبرانی اول زبان انگلیسی ۲ اقای دکتر روحانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس زبان انگلیسی ۲اقای دکتر روحانی،  کلاس جبرانی اول  درس زبان انگلیسی ۲  در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ … ادامه...