مطالب توسط سمانه ادیبی

زمان برگزاری جبرانی اول و سوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اقای دکتر یزدیان

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای دکتر یزدیان ، جبرانی جلسه اول و جبرانی جلسه سوم کلاس درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  به ترتیب در تاریخ۳۰/۷/۹۶ … ادامه...

تغییر زمان برگزاری جلسه ششم درس حقوق اساسی و قواعد و مقررات جهانگردی اقای دکتر پارس زاده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر پارس زاده ، جلسه ششم درس حقوق اساسی در تاریخ ۲۷/۷/۹۶ ساعت ۸-۹:۳۰  برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول و سوم درس برنامه سازی سیستم ۱ اقای دکتر فاضل

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای دکتر فاضل ، جبرانی جلسه اول و جبرانی جلسه سوم کلاس درس برنامه سازی سیستم ۱ به ترتیب در تاریخ۲۹/۷/۹۶ … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول دروس آمار و احتمالات ، محاسبات عددی ، اصول سیستمهای کنترل گسترده ، ابزار دقیق و مکانیک سیالات

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر برهانی حقیقی ، جبرانی جلسه اول درس آمار و احتمالات در تاریخ۱۰/۸/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می … ادامه...

زمان برگزاری جلسات جبرانی درس معادلات دیفرانسیل ، الکترومغناطیس و مازاد ریاضیات مهندسی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس کتابعلیان ، جبرانی جلسه اول درس معادلات دیفرانسیل  در تاریخ۱۰/۷/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا … ادامه...