مطالب توسط ملیحه شهابی

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱آقای مهندس رضا پور

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ آقای دکتر پوست فروش

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس معماری اطلاعات سازمانی-گروه ۱- آقای دکتر خیامی

یک جلسه کلاس مازاد درس معماری اطلاعات سازمانی-گروه ۱- آقای دکتر خیامی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، یک جلسه کلاس مازاد درس معماری اطلاعات سازمانی-گروه ۱- در … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد مجازی تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ – آقای دکتر حمزه

یک جلسه کلاس مازاد مجازی تست و نگهداری نرم افزار-گروه ۱ آقای دکتر حمزه

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر حمزه)، یک جلسه کلاس مازاد … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دوم دروس بررسی سیستمهای قدرت۲ و طراحی سیستمهای فشارقوی و پروژه- گروه ۱- آقای دکتر اقتدارپور

تغییر کلاس مجازی دوم دروس بررسی سیستمهای قدرت۲ و طراحی سیستمهای فشارقوی و پروژه- گروه ۱-   آقای دکتر اقتدارپور

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اقتدارپور)، کلاس … ادامه...

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی

تغییر کلاس مجازی دهم درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس اکرمی)، کلاس مجازی دهم درس تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – … ادامه...

تغییر کلاس مجازی مازاد درس سیستمهای کنترل خطی -گروه ۱ – آقای مهندس حسینی

تغییر کلاس مجازی مازاد درس سیستمهای کنترل خطی -گروه ۱ آقای مهندس حسینی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حسینی)،    تغییر کلاس مجازی مازاد درس سیستمهای ادامه...