مطالب توسط ملیحه شهابی

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات به صورت خودخوان

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی پیوسته نرم افزار و کارشناسی فناوری اطلاعات به صورت خودخوان
بنا بنظر معاون دانشکده دروس زیر به دلیل نرسیدن به حد نصاب به صورت خودخوان … ادامه...

ادغام برخی دروس رشته کامپیوتر

ادغام برخی دروس رشته کامپیوتر
بنا به نظر معاونت دانشکده کلاسهای دروس ریاضی مهندسی ۲ واحدی با ریاضی مهندسی ۳ واحدی (آقای دکتر دهقانی)و الکترونیک دیجیتال با مدارهای الکترونیکی رشته … ادامه...

دو گروه شدن درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیکی- آقای دکتر تاج بخش

دو گروه شدن درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیکی- آقای دکتر تاج بخش
بنا بنظر استاد معاونت دانشکده ، درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیکی دو گروه شد. … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس سازمانهای بین المللی –گروه ۱(دکتر طلایی

یک جلسه کلاس جبرانی درس سازمانهای بین المللی –گروه ۱(دکتر طلایی)
بنا بنظر استاد محترم درس (دکتر طلایی) یک جلسه کلاس جبرانی درس سازمانهای بین المللی –گروه ۱(دکتر طلایی) درتاریخ … ادامه...

تغییر کلاس جلسه ششم درس شبکه های اطلاعاتی -گروه ۱ – آقای دکتر موسوی

تغییر کلاس جلسه ششم درس شبکه های اطلاعاتی -گروه ۱ – آقای دکتر موسوی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر موسوی)، کلاس جلسه ششم درس شبکه های اطلاعاتی از … ادامه...

تغییر کلاس جلسه ششم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

تغییر کلاس جلسه ششم درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس ازوجی)، کلاس جلسه ششم درس درس سیستم عامل از تاریخ … ادامه...

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی دوم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی

تغییرساعت کلاس مجازی دوم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کریمی)، ساعت کلاس مجازی دوم درس اصول برنامه سازی -گروه … ادامه...

کنسل شدن دروس گرافیک کامیپوتری (آقای مهندس زارع) و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ (خانم مهندس ازوجی

کنسل شدن دروس گرافیک کامیپوتری (آقای مهندس زارع) و مهندسی فناوری اطلاعات ۲ (خانم مهندس ازوجی)
بنا به نظر دانشکده ، دروس گرافیک کامیپوتری (آقای مهندس زارع) و مهندسی فناوری … ادامه...

کنسل شدن دروس زبان ماشین (آقای مهندس پیتام) و الکترونیک دیجیتال (خانم مهندس بیگلری)

کنسل شدن دروس زبان ماشین (آقای مهندس پیتام) و الکترونیک دیجیتال (خانم مهندس بیگلری)
بنا به نظر دانشکده ، دروس زبان ماشین (آقای مهندس پیتام) و الکترونیک دیجیتال (خانم مهندس … ادامه...

تغییرجلسه ششم کلاس مجازی درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

تغییرجلسه ششم کلاس مجازی درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، جلسه ششم کلاس مجازی … ادامه...

تغییر برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳- گروه ۱- خانم مهندس مهرابی

تغییر برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳- گروه ۱- خانم مهندس مهرابی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس مهرابی)، برنامه کلاسی درس الکترونیک ۳-از سه شنبه ها به چهارشنبه ها … ادامه...

کنسل شدن برنامه کلاسی درس مدیریت دانش گروه ۲ – آقای دکتر ساکتی

کنسل شدن برنامه کلاسی درس مدیریت دانش گروه ۲ – آقای دکتر ساکتی
به اطلاع می رساند با توجه به  حد نصاب  نرسیدن گروه ۲ درس مدیریت دانش – (آقای … ادامه...