مطالب توسط شیدا سروستانی

منبع تکدرس پایان ترم ۹۵(زمان برگزاری همزمان با آزمون پایان ترم درس مربوطه)

منبع تکدرس پایان ترم ۹۵(زمان برگزاری همزمان با آزمون پایان ترم درس مربوطه)

منبع امتحان تکدرس

بخش

عنوان درس

ردیف

 

کتاب حقوق اداری دکتر محمد امامی .جلد ۱ . انتشارات

ادامه...

نحوه ثبت نام وشرکت در امتحان تک درس پایان ترم نیمسال اول۹۵

نحوه ثبت نام وشرکت در امتحان تک درس پایان ترم ۹۵

با سلام

به اطلاع دانشجویان محترم که شرایط اخذ تک درس را براساس اطلاعیه موجود درسایت دانشکده دارند – … ادامه...