مطالب توسط webmaster

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال

ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال ا�

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول۹۴ – ۹۳(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۴ – ۹۳)

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری -گروه ۱- آقای دکتر اسکروچی

یک جلسه کلاس جبرانی درس صنعت نفت،اکتشاف و بهره برداری -گروه ۱- آقای دکتر اسکروچی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسکروچی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس صنعت نفت،اکتشاف … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول طراحی کامپایلر- گروه ۱- آقای مهندس سعید

جبرانی کلاس مجازی درس اصول طراحی کامپایلر- گروه ۱-   آقای مهندس سعید

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس سعید)، جبرانی کلاس مجازی درس اصول طراحی کامپایلر- گروه ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ماشین های مجازی- گروه ۱- آقای دکتر خون جوش

جبرانی کلاس مجازی درس ماشین های مجازی- گروه ۱-   آقای دکتر خون جوش

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خون جوش)، جبرانی کلاس مجازی درس ماشین های … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته گروه ۱–آقای دکتر هاشمی

تغییر کلاس مجازی دهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم یار پیشرفته گروه ۱–آقای دکتر هاشمی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هاشمی)، تغییر کلاس مجازی  دهم درس سیستمهای پشتیبان تصمیم … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم دروس سیستمهای چند رسانه ای /محیط های چند رسانه ای و ذخیره و بازیابی اطلاعات – گروه ۱-

تغییر تاریخ کلاس مجازی دهم دروس سیستمهای چند رسانه ای /محیط های چند رسانه ای و ذخیره و بازیابی اطلاعات – گروه ۱-   آقای دکتر حری

           بنا بنظر استاد محترم … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی -گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس  مجازی درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی  -گروه ۱ خانم مهندس آشور ماهانی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس آشور ادامه...

اصلاحیه یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها و طراحی الگوریتم -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها و طراحی الگوریتم -گروه ۱- آقای دکتر طاهری

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر طاهری)، یک جلسه کلاس جبرانی درس طراحی الگوریتمها … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس حقوق سازمانهای بین المللی – گروه ۱- آقای دکتر فشندی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی و یک جلسه کلاس مازاد مجازی درس حقوق سازمانهای بین المللی – گروه ۱-   آقای دکتر فشندی

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ادامه...