ضروت و اهمیت گرایش‌های رشته‌ی برق

تربیت کارشناسان مهندس برق با توجه به موارد زیر روشن است

مخابرات – تنوع کارشناسان برقی موجود در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانائی بشر در جهت بکاگیری هر چه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی بمنظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی

الکترونیک – تنوع صنابع الکترونیک موجود در مراکز مختلف صنعتی ، خدمات آموزشی .

– استفاده فراوان از الکترونیک در نیروگاهها و مراکز کنترل آنها و نیز درصنایع. مخابراتی ، نظامی و پزشکی و کارخانه های تولید مراکز خدماتی و آموزشی.

تکنولوژی برق – قدرت – انرژی الکتریکی به عنوان زیر بنا در صنعت ، کشاورزی و زندگی روزمره مطرح است .

– نیاز به وجود کارشناسان برق در کارخانجات ، مراکز صنعتی ، واحدهای تولیدی و خدماتی .

– استفاده گسترده از سیستم های برقی در ارتقاء کیفی و توسعه کمی توانایی بشر در جهت بکارگیری هرچه بیشتر منابع و استعدادهای طبیعی به منظور پیشبرد بشر در تمامی زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی .

کنترل و ابزار دقیق خط تولید کارخانجات و صنایع مختلف معمولا ً توسط ماشین های الکتریکی که مجهز به سیستم های کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق می باشند در حرکت است و اغلب در مراکز صنعتی برای کارشناسان برق مشاغلی با نامهای مهندس کاربردی برق و ابزار دقیق و یا مهندس کاربردی ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلات متداول مراکز آموزش عالی وجود دارد . از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش کنترل و ابزار دقیق با داشتن پایه قوی برق و اتوماسیون از اهمیت فراوانی برخوردار است.
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت ( کارشناسی ارشد) تربیت افرادی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی ، طراحی، انتخاب تکنولوژی ، مدیریت ، نظارت ، بهینه سازی و نوسازی سیستم های ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنایع نفت را بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازهای رو به گسترش صنایع نفت کشور به تکنولوژی پیشرفته اتوماسیون باشند. فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخش های بالا دستی صنایع نفت از جمله : اکتشاف ، حفاری ، بهره برداری ، انتقال نفت و گاز ، پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی فعالیت نمایند.

اخبار بخش کارشناسی برق و کارشناسی ارشد برق و اتوماسیون در صنعت نفت

زمان برگزاری جلسه سوم درس کنترل نوین خانم مهندس صادقی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس صادقی جلسه سوم  درس کنترل نوین در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ ساعت ۸-۱۰  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی

به اطلاع می رساند درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی به صورت ده جلسه کلاس مجازی روزهای سه شنبه ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس سیستمهای خطی و کنترل خانم مهندس کاظمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کاظمی جبرانی اول درس سیستمهای خطی و کنترل در تاریخ ۲/۱۲/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه دوم درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی جلسه دوم درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC در تاریخ ۲/۱۲/۹۶  ساعت ۱۴-۱۶برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس تاسیسات الکتریکی و پروژه آقای مهندس حامدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای مهندس حامدی جلسه دوم درس تاسیسات الکتریکی و پروژه در تاریخ ۱۹/۱/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس سیستمهای خطی و کنترل خانم مهندس کاظمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کاظمی جبرانی دوم درس سیستمهای خطی و کنترل در تاریخ ۳/۱۲/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس امار واحتمالات مهندسی اقای دکتر برهانی حقیقی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر برهانی حقیقی جبرانی اول درس آمار و احتمالات مهندسی  در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس مدار منطقی خانم مهندس کریمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی جبرانی اول درس مدار منطقی در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس الکترومغناطیس اقای مهندس باقری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای مهندس باقری جبرانی اول درس الکترومغناطیس در تاریخ ۵/۱۲/۹۶ ساعت  ۸-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس الکترونیک ۳ خانم دکتر مهرابی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر مهرابی جبرانی اول درس الکترونیک ۳ در تاریخ ۶/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone