blaw

عناوین دروس مصوب کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

ترم بندی اقتصاد انرژی   
ردیفعنوان درستعداد واحدنوع واحد
۱اقتصاد خرد۴اصلی
۲اقتصاد کلان۴اصلی
۳اقتصادسنجی میانه۳اصلی
۴مبانی اقتصاد انرژی۳اصلی
مجموع واحدها۱۴

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

        
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبه
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*اول
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*دوم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*سوم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*چهارم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*پنجم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*ششم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*هفتم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*هشتم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*نهم
۲۷۰۸۴۱۶۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*دهم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*اول
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*دوم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*سوم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*چهارم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*پنجم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*ششم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*هفتم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*هشتم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*نهم
۲۷۰۸۴۱۷۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر پرویز رستم زاده ۱اقتصاد خرد میانه*دهم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*اول
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*دوم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*سوم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*چهارم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*پنجم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*ششم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*هفتم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*هشتم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*نهم
۲۷۰۸۴۱۷۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد سنجی*دهم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*اول
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*دوم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*سوم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*چهارم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*پنجم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*ششم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*هفتم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*هشتم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*نهم
۲۷۰۸۴۱۶۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*دهم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*اول
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*دوم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*سوم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*چهارم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*پنجم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*ششم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*هفتم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*هشتم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*نهم
۲۷۰۸۴۱۷۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد کلان میانه*دهم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*اول
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*دوم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*سوم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*چهارم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*پنجم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*ششم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*هفتم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*هشتم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*نهم
۲۷۰۸۴۱۸۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر علی حسین صمدی۱برنامه ریزی اقتصادی*دهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*اول
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*دوم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*سوم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*چهارم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*پنجم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*ششم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هفتم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هشتم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*نهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*دهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*یازدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*دوازدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*سیزدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*چهاردهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*پانزدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*شانزدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هفدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هجدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*نوزدهم
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*بیستم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*اول
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*دوم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*سوم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*چهارم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*پنجم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*ششم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*هفتم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*هشتم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*نهم
۲۷۰۸۴۱۶۶۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر رضا اکبریان۱سمینار اقتصاد ایران*دهم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *اول
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *دوم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *سوم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *چهارم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *پنجم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *ششم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *هفتم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *هشتم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *نهم
۲۷۰۸۴۱۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر علی حسین صمدی۱سیستم های دینامیکی ۲ *دهم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*اول
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*دوم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*سوم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*چهارم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*پنجم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*ششم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*هفتم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*هشتم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*نهم
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*دهم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*اول
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*دوم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*سوم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*چهارم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*پنجم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*ششم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*هفتم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*هشتم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*نهم
۲۷۰۸۴۱۶۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷ دکتر محبوبه جعفری۱مبانی اقتصاد انرژی*دهم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*اول
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*دوم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*سوم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*چهارم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*پنجم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*ششم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*هفتم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*هشتم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*نهم
۲۷۰۸۴۱۷۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱موضوعات انتخابی در اقتصاد*دهم

اساتید بخش اقتصاد انرژی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۱/۱/۹۸---------------------------------------
۲۲/۱/۹۸انرژی و محیط زیستاقتصاد خرد میانه*
۲۳/۱/۹۸
۲۴/۱/۹۸اقتصاد ایران
۲۵/۱/۹۸
۲۶/۱/۹۸اقتصاد کلان میانه*مدل سازی اقتصاد انرژی
۲۷/۱/۹۸
۲۸/۱/۹۸اقتصاد سنجی عمومی*
۲۹/۱/۹۸
۳۰/۱/۹۸مبانی اقتصاد انرژی*
موضوعات انتخابی در اقتصاد انرژی
۳۱/۱/۹۸
۱/۲/۹۸
زبان انگلیسی ویژه*
۲/۲/۹۸
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان‌ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۲:۴۵– ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۸/۰۳/۹۸---------------------------------------
۱۹/۰۳/۹۸انرژی و محیط زیستاقتصاد خرد میانه*
۲۰/۰۳/۹۸
۲۱/۰۳/۹۸اقتصاد ایران
۲۲/۰۳/۹۸
۲۳/۰۳/۹۸اقتصاد کلان میانه*مدل سازی اقتصاد انرژی
۲۴/۰۳/۹۸
۲۵/۰۳/۹۸اقتصاد سنجی عمومی*
۲۶/۰۳/۹۸
۲۷/۰۳/۹۸مبانی اقتصاد انرژی*
موضوعات انتخابی در اقتصاد انرژی
۲۸/۰۳/۹۸
۲۹/۰۳/۹۸
زبان انگلیسی ویژه*
۳۰/۰۳/۹۸
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

اخبار بخش کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

بسیار مهم: تغییر آدرس در برخی حوزه های امتحانی

دانشجویان گرامی با توجه به تغییر برخی حوزه های امتحانی ،لطفا به طور حتم به اطلاعیه مربوط به مکان حوزه های امتحانی مراجعه نمایید. … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

اطلاعیه دروسی که امتحان پایان ترم ندارد

اطلاعیه دروسی که امتحان پایان ترم نداردادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال اول ۹۷

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال اول ۹۷-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۷ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی

جلسه جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، جبرانی کلاس مجازی درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱- در تاریخ … ادامه...

تغییر کلاس جبرانی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱- آقای دکتر خانی والی زاده

تغییر کلاس جبرانی درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱- آقای دکتر خانی والی زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خانی والی زاده)، جبرانی کلاس مجازی حقوق اساسی ۱- … ادامه...

تغییر کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

تغییر کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی -گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، کلاس جبرانی مجازی درس جرمشناسی- گروه ۱- از تاریخ ۳/۱۰/۹۷ به تاریخ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی دروس مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی

جبرانی کلاس مجازی دروس مدنی ۱-گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، جبرانی کلاس مجازی درس مدنی ۱-گروه ۲-در تاریخ ۱/۱۰/۹۷ ساعت … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email