blaw

عناوین دروس مصوب کارشناسی ارشد اقتصاد

ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ارشد سیستم‌های اقتصادی

برنامه ترم بندی سیستمهای اقتصادی   
ردیفعنوان درستعداد واحدنوع واحد
اقتصاد خرد۴اصلی
اقتصاد کلان۴اصلی
اقتصادسنجی میانه۳اصلی
مجموع واحدها

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد اقتصاد

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*اولمجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*دوممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*سوممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۰دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*چهارممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*پنجممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*ششممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۳دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*هفتممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*هشتممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*نهممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۱۱۱۱:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۳دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد خرد*دهممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*اولمجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*دوممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*سوممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*چهارممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*پنجممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*ششممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*هفتممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*هشتممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*نهممجازی
۲۷۰۸۴۱۷۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر احمد صدرایی جواهری۱اقتصاد کلان*دهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*اولمجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*دوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*سوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*ششممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*نهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*دهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*یازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۸دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*دوازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*سیزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*چهاردهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*پانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*شانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هفدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*هجدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*نوزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر پرنیا صمیمی۱زبان انگلیسی ویژه*بیستممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*اولمجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*دوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*سوممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*چهارممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*پنجممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*ششممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*هفتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*هشتممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*نهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*دهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*یازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*دوازدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*سیزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*چهاردهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*پانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*شانزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*هفدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*هجدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۵دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*نوزدهممجازی
۲۷۰۴۴۰۰۰۲۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۷دکتر پرنیا صمیمی۲زبان انگلیسی ویژه*بیستممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*اولمجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*دوممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*سوممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*چهارممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*پنجممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*ششممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*هفتممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*هشتممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*نهممجازی
۲۷۰۸۴۱۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر علی حسین صمدی۱سیستمهای دینامیکی ۱*دهممجازی

اساتید بخش اقتصاد

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۲/۱/۹۷---------------------------------------
۲۳/۱/۹۷اقتصاد خرد
۲۴/۱/۹۷
۲۵/۱/۹۷
۲۶/۱/۹۷
۲۷/۱/۹۷اقتصاد کلان
۲۸/۱/۹۷
۲۹/۱/۹۷
۳۰/۱/۹۷
۳۱/۱/۹۷
۱/۲/۹۷سیستمهای دینامیکی ۱
۲/۲/۹۷
۳/۲/۹۷
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان‌ترم ارشد اقتصاد

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ارشد اقتصاد  
تاریخ۱۲:۰۰ – ۱۰:۰۰ ۱۴:۱۵ – ۱۲:۱۵۱۶:۴۵ – ۱۴:۴۵
۱۷/۳/۹۷---------------------------------------
۱۸/۳/۹۷اقتصاد خرد
۱۹/۳/۹۷
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۰/۳/۹۷
۲۱/۳/۹۷
۲۲/۳/۹۷اقتصاد کلان
۲۳/۳/۹۷
۲۴/۳/۹۷
۲۵/۳/۹۷عید سعید فطر تعطیل
۲۶/۳/۹۷
۲۷/۳/۹۷
۲۸/۳/۹۷
۲۹/۳/۹۷سیستمهای دینامیکی ۱
۳۰/۳/۹۷
۳۱/۳/۹۷
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

اخبار بخش کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق

زمان برگزاری جبرانی درس متون فقه ۳ اقای دکتر اسماعیل پور

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر اسماعیل پور ، جبرانی درس متون فقه ۳ در تاریخ ۱۰/۳/۹۷   ساعت ۱۰:۳۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه بسیار مهم : دروسی که امتحان پایان ترم ندارد( بخش حقوق و حقوق بین الملل)

اطلاعیه دروسی که امتحان پایان ترم نداردادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس متون فقه ۲ اقای دکتر اسماعیل پور

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر اسماعیل پور جبرانی درس متون فقه ۲ در تاریخ ۸/۳/۹۷  ساعت ۱۰-۱۱:۳۰  برگزار می گردد.… ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی ۸ -گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی ۸ -گروه ۱ – آقای دکتر سربازیان
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر سربازیان) دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مدنی … ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد درس حقوق جزای عمومی۱-گروه ۱- آقای دکتر سالاری

دو جلسه کلاس مازاد درس حقوق جزای عمومی۱-گروه ۱- آقای دکتر سالاری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر سالاری)، دو جلسه کلاس مازاد درس حقوق جزای عمومی۱-گروه ۱-در تاریخ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی

جبرانی کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone