مراحل فارغ التحصیلی ویژه دانشجویانی که بعد از ۱/۱۰/۹۲ سمینار را ارئه کردند

باسمه تعالی

با سلام واحترام

به اطلاع دانشجویان آموزش محور مقطع کارشناسی ارشد که ارائه سمینار ویژه خود را با موفقیت به اتمام رسانیده اند می رساند جهت انجام امور فارغ التحصیلی به روش زیر عمل نمایند.

  • درج نمره سمینار توسط استاد راهنما در سیستم اتوماسیون آموزشی بعد از برگزاری دفاع
  • تایید نمره میانگین توسط استاد داور و ارسال به مرحله بررسی وضعیت فارغ التحصیلی دانشجو در بخش
  • بررسی وضعیت فارغ التحصیلی دانشجو در بخش و ارسال به مرحله بررسی وضعیت فارغ التحصیلی دانشجو در بخش کاربر این مرحله کارشناس آموزش بخش است. (تائید این مرحله بعد از اتمامِ درخواست تسویه حساب {نکته۱} انجام میشود)
  • بررسی وضعیت فارغ التحصیلی دانشجو در بخش و ارسال به مرحله تایید فارغ التحصیلی دردانشکده در این مرحله کاربر رئیس بخش است.
  • تایید فارغ التحصیلی دردانشکده و ارسال به مرحله تایید فارغ التحصیلی دردانشگاه در این مرحله کاربر معاون آموزشی دانشکده است.
  • تایید فارغ التحصیلی دردانشگاه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ارسال به مرحله تایید و صدورمجوز فارغ التحصیلی توسط مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • تایید و صدورمجوز فارغ التحصیلی توسط مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه و ارسال به مرحله درخواست فارغ التحصیلی مرحله بررسی مدارک و سوابق دانشجو در اداره آموزش دانشگاه
  • بررسی درخواست فارغ التحصیلی دانشجو در اداره آموزش و ارسال به مرحله پایان یافته

نکته: دانشجویان لطفا دقت داشته باشند که بعد از اینکه سیستم  در قسمت وضعیت، مرحله پایان یافته را نشان داد با مراجعه به سایت دانشگاه شیراز در قسمت امور دانش آموختگان، اطلاعیه مربوط به صدور مدرک را مطالعه نموده و نسبت به ارسال مدارک از طریق پست برای اداره آموزش دانشگاه  شیراز اقدام نمایید تا پس از تایید مدارک، مدرک برای دانشجو پست گردد. (امور دریافت مدرک فقط از طریق پست انجام می شود.)

دانشجویان محترم لطفا به موارد زیر دقت نمایید:

انجام تسویه حساب

نکته ۱:تسویه حساب می بایست به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. به منظور کسب اطلاعات دقیق تر در این زمینه اطلاعیه مراحل ثبتِ درخواست تسویه حساب را در بخش اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه مراحل فارغ التحصیلی به دقت مطالعه نمایید.

نکته ۲: فرم تسویه حساب را بلافاصله پس از کسب نمره قبولی در جلسه ارائه می توانید فعال کنید. فرم مذکور توسط شخص دانشجو می بایست فعال شود .

۲(ارائه کارت دانشجویی

دانشجو می بایست کارت دانشجویی خود را به کارشناس آموزش مربوطه تحویل و پس از اینکه کارشناس تیک تایید کارت را در فرم تسویه حساب فعال نمود کارت را به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهد. (لطفا دقت نمایید در صورتیکه سی دی ذیل را به دانشکده تحویل نداده باشید تایید کارت انجام نخواهد شد.)

دانشجویانی که کارتشان مفقود شده می بایست به واحد صدور کارت در ساختمان امور دانشجویی مراجعه نمایند.

۳( ارائه سی دی

دانشجویان محترم می بایست پس از ارائه سمینار لوح فشرده حاوی word  و pdf و power point سمینار خود را پس از ارائه به دانشکده تحویل دهند.

تذکر: دانشجویان محترم دقت نمایید که سمینار را باید قطعا مطابق با فرمتی که در سایت دانشکده در بخش اطلاعیه انتخاب موضوع و استاد آمده است تنظیم نمایید.

۴( پرداخت هزینه فارغ التحصیلی

دانشجویان محترم جهت پرداخت هزینه فارغ التحصیلی وارد سیستم sess شده و از قسمت پایان نامه وارد قسمت رساله شوید سپس در پایین صفحه رساله از قسمت پرداخت اینترنتی هزینه فارغ التحصیلی نسبت به پرداخت اقدام نمایید. (شناسه واریز  ۲۴۰۰۴۸۰۶۱۴۰(

۲پیگیری امور فارغ تحصیلی در تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پس از انجام مراحل مذکور گزارش فارغ التحصیلی به صورت سیستمی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می شود و دانشجو می بایست ادمه کار را از کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیگیری نماید.۳۶۱۳۴۷۹۷

با آرزوی موفقیت روزافزون

مدیریت آموزش وتحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

مراحل تسویه حساب

به نام خدا
این درخواست جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می باشد.
شرایط ارسال درخواست
درخواست تسویه حساب ایجاد و به مرحله اتمام رسیده باشد.
شرح مراحل مختلف درخواست تسویه حساب
الف : با شناسه کاربری و رمز عبور دانشجویی تان وارد سیستم اتوماسیون آموزشی شوید.
ب : سمت راست – درقسمت فرآیندها – درخواست های دانشجویی کلیک کنید.
گام یک: ساخت
کاربر: دانشجو
دانشجو در این مرحله دلیل تسویه حساب خود را انتخاب و به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام دو: بررسی تسویه حساب داخلی – دریافت کارت دانشجویی توسط کارشناس بخش
کاربر: کارشناس بخش
در این مرحله کارشناس بخش موارد فرم مرحله را بررسی و در صورت تحویل گرفتن کارت دانشجویی درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام سه: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه خوارزمی
کاربر: کاشناس تسویه حساب کتابخانه خوارزمی
در این مرحله کارشناس تسویه حساب کتابخانه خوارزمی وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام چهار: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه میرزای شیرازی
کاربر: کارشناس تسویه حساب کتابخانه میرزای شیرازی
در این مرحله کارشناس تسویه حساب کتابخانه میرزای شیرازی وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام پنج: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه ملاصدرا
کاربر: کاشناس تسویه حساب کتابخانه ملاصدرا
در این مرحله کارشناس تسویه حساب کتابخانه ملاصدرا وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام شش: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب مرکز مشاوره
کاربر: کاشناس تسویه حساب مرکز مشاوره
در این مرحله کارشناس تسویه حساب مرکز مشاوره وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام هفت: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه
کاربر: کاشناس تسویه حساب اداره تغذیه
در این مرحله کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام هشت: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب حسابداری دانشجویی
کاربر: کارشناس تسویه حساب حسابداری دانشجویی
در این مرحله کارشناس تسویه حساب حسابداری دانشجویی وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.
گام نه: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها
کاربر: کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها
در این مرحله کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها وضعیت بدهی دانشجو را بررسی و فرم مرحله را تکمیل و درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید
گام ده: بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره رفاه
کاربر: کارشناس تسویه حساب اداره رفاه
در این مرحله کارشناس تسویه حساب اداره رفاه وضعیت بدهی و تاریخ شروع و پایان اقساط دانشجو را بررسی و فرم مرحله را تکمیل و درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید
گام یازده: حسابداری دانشجویان نوبت دوم
کاربر: کارشناس تسویه حساب حسابداری
در این مرحله کارشناس تسویه حساب حسابداری وضعیت دانشجو جهت تسویه حساب را بررسی و در صورت نیاز به مراجعه حضوری دانشجو گزینه مراجعه حضوری دانشجو الزامی است را انتخاب و دکمه تایید اولیه فرم را جهت اطلاع رسانی به دانشجو انتخاب می کند، در غیر اینصورت درخواست را به مرحله بعد ارسال می نماید.

با آرزوی موفقیت روز افزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی
دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone